stichting caetshage

bestuursleden

Het bestuur van Stichting Caetshage is onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:

 

Jean Eigeman - voorzitter

Elisabeth ter Borg - penningmeester

Ingrid Hille Ris Lambers - bestuurslid

Gertjan Endedijk -bestuurslid

Peter Merry - bestuurslid

Pjotr Sillekens - secretaris

 

Het bestuur is bereikbaar via emailadres bestuur@caetshage.nl

 

Wilt u Caetshage steunen? Klik op de button.... 


doelstelling

Stichting Caetshage stelt zich ten doel het terrein van 5 ha tussen de Rijksstraatweg en het stroompje de Meer als ecologische stadsboerderij verder te ontwikkelen en beheren.

 

De stadsboerderij vervult vier functies: 

1.     Biologische voedselproductie

2.     Zorgboerderij

3.     Educatie en voorlichting

4.     Ontmoetingsplaats en stadspark


Hoofdlijnen beleidsplan

Op Stadsboerderij Caetshage wordt duurzame voedselproductie gecombineerd met sociale functies: een plek voor ontmoeting, educatie en zorg.

  1. Biologische voedselproductie. We vinden het belangrijk dat er lokaal geteelde, biologische groenten, fruit en bloemen beschikbaar zijn, voor inwoners, scholen, detailhandel en horeca. De stadsboerderij teelt veel soorten gewassen voor het aantal hectare grond en wil daarmee ook minder bekende soorten onder de aandacht brengen bij de klanten. 
  2. Zorgboerderij. We hechten waarde aan een plek voor mensen met een zorgvraag, waar zij een zinnige dagbesteding hebben. Op Caetshage doen zorgvragers echt werk, op een publieke plek in contact met bezoekers. Zij ontwikkelen zichzelf en dragen echt bij aan het geheel. Daarom heten zij geen zorgvragers maar meewerkers. 
  3. Educatie en voorlichting. We vinden het van belang dat kinderen, jongeren en studenten kennis maken met biologische voedselproductie en een gezonde en duurzame levensstijl. Hieraan dragen we bij door onder andere rondleidingen aan groepen, op het land werken door klassen en lesdagen voor opleidingen (MBO en Warmonderhof). 
  4. Ontmoetingsplaats en stadspark. Caetshage wil een plek zijn voor alle Culemborgers, van jong tot oud. Het erf en het omliggende terrein met wandelpaden is op bepaalde tijden openbaar toegankelijk. Caetshage zet in op de ontwikkeling van biodiversiteit, natuur en landschapswaarden. Daarbij willen we verbinding en participatie bevorderen. Er zijn diverse ontmoetingsmomenten, o.a. op het terras bij de winkel, Caetskeuken en voor groepen die de boederijkeuken, de zolder en het Aardehuis gebruiken. Daarnaast bieden we zinnige vrijetijdsbesteding en structuur aan een kleine groep vrijwilligers. 

wat doet de stichting?

De stichting richt zich primair op:

  • Bewaken van de stichtingsdoelstellingen, faciliteren van en beleid maken op aspecten van de invulling;
  • Realiseren en onderhouden onroerend goed, en verhuur aan de ondernemers;
  • Communicatie met alle betrokkenen: de VOF, de gemeente Culemborg, de vriendenkring, obligatiehouders en fondsen.

Gegevens stichting

Organisatienaam: Stichting Caetshage

RSIN nummer: 808519906

KvK nummer: 11047125

Adres: Caetshage 1, 4103 NR Culemborg

Emailadres: bestuur@caetshage.nl