het bijzondere van de bodem

Een vruchtbare bodem is een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle boerderij: zonder goede bodem is er geen goede oogst. 

  

Caetshage heeft een zogenaamde ‘klei op klei’ bodem. In Nederland wordt deze traditioneel in het najaar bemest en geploegd of gespit. Dat is precies zoals het in het begin van het boeren op Caetshage is gegaan. Vanwege de behoorlijk negatieve bodemkundige adviezen die gegeven waren, bleef het experimenteren voorlopig nog uit. Dat betekende dus bemesten, ploegen en spitten in het najaar. Om de grond te verbeteren, werden er groenbemesters geteeld en werd extra veel compost opgebracht. Daarnaast mocht steeds een ander stuk grond uitrusten, dat was dan een tijdelijke weide.


complexiteit

De bodem is een complex iets, niet zo maar een lap zwarte grond. Er leven tienduizenden organismen per vierkante cm (!) in wisselwerking met elkaar, met water, met elektrische geladenheid, met mineralen, de mens en de elementen. De verstoring van dit alles is een belangrijke reden om niet te ploegen. Bij het ploegen zet je de bovenste ‘teeltlaag’ letterlijk op z'n kop en breng je het op een plek waar het eigenlijk niet thuishoort. Het is slecht voor belangrijke organismen zoals mychorizza's (schimmels), voor de waterhuishouding en de gangenstelsels die de plantenwortels en dieren hebben gemaakt gedurende het seizoen.

Ploegen bederft ook de grondstructuur. Er ontstaat een zogenaamde ploegzool, een compacte laag net onder de geploegde laag. Kortom, genoeg redenen om het niet te doen.  


Niet ploegen

De trend om niet te ploegen bestaat al langer binnen de landbouw en is de afgelopen jaren sterk in opkomst. In Nederland wordt vanwege de zeer vruchtbare bodem nog maar 5 % van de landbouwgrond zo bewerkt. Bodeminnovatie is hierdoor minder noodzakelijk, maar de belangstelling groeit.

 

Bij de zogenaamde NKG (niet kerende grondbewerking) wordt de bodem bewerkt maar niet gekeerd. Het bodemleven blijft op zijn plaats en alle genoemde nadelen van ploegen worden voorkomen. Het vraagt wel meer aandacht, planning en organisatie van de boer. Je moet ervoor zorgen dat er niet teveel onkruid komt, oppassen dat de structuur van de grond niet wordt bedorven door over de bodem te rijden of omdat de vorst minder diep kan doordringen. 

 

Bij Caetshage is het extra lastig omdat er zoveel verschillenden gewassen groeien. Maar het enthousiasme over deze manier van werken is er nog steeds.
Het doel is om een nog levendiger bodem op Caetshage te realiseren!