Tuinbouw

kleinschalig & divers

Tuinbouw is de belangrijkste poot van het bedrijf. Tegenwoordig zijn ook veel biologische boeren grootschalig aan het werk, maar voor Caetshage geldt dat niet. Zowel de gemeente Culemborg (eigenaar van de grond) als de stichting Caetshage (eigenaar van de gebouwen, behalve het woonhuis) willen dat anders. Ook vanuit educatief oogpunt vragen zij om kleinschaligheid en diversiteit. Gangbaar is de teelt van 6 tot 10 soorten, bij Caetshage gaat het om ongeveer 80 groentesoorten, 10 tot 20 soorten kruiden en tientallen soorten bloemen! Geregeld komen daar nog eenlingen bij, kleine hoeveelheden, probeersels.

Qua eetbare planten komt het uit op 300 tot 500 soorten, waarbij ook alles langs de paden meetelt. Ter vergelijking: de meeste 'gewone' boeren hebben 1 of 2 soorten, bv paprika's en boerenkool. Biologische boeren iets meer, maar niet zoveel als bij Caetshage. 


multi-tasken

Die diversiteit vraagt om een andere manier van werken. Stadsboeren Boudien en Todd houden wel van die afwisseling. Je moet wel van multi-tasken houden, want ook de mensen van de zorgboerderij werken mee en vragen soms aandacht. Daarnaast zijn er geregeld rondleidingen die ook in het werkschema ingepast moeten worden. Het zijn veel taken en die lopen allemaal door elkaar heen.

 

Goede grond is een voorwaarde. De teelt is intensief, maar wel ecologisch. Er wordt gebruik gemaakt van biologisch dynamische preparaten, sommige stukken liggen tijdelijk braak of er staan groenbemesters op. De kwaliteit wordt gemonitord door middel van onderzoek.   

rendabel?

Per soort haal je kleine omzetten. Er wordt hier niets weggegooid, alles heeft een doel. Groenten en fruit gaan via de winkel en de abonnementen naar de klanten. De mensen van de zorgboerderij maken veel in en die producten worden ook weer verkocht. Wat overblijft is voor het vee en wat er dan nog is, gaat op de compost-hoop. Deze combinatie zorgt ervoor dat het net rendabel is.

  

Er is te weinig grond om alles te telen voor de klandizie. Daarom worden er soms producten aangekocht, ook om genoeg variatie te kunnen bieden. Af en toe  proberen we toch zelf een primeurtje te hebben, met nieuwe bloemen of aparte producten. Je bent een vakidioot of niet!

modern bedrijf

Boudien en Todd hebben allebei op grote bedrijven gewerkt. Ze gaan daar vaak nog eens kijken en houden hun kennis op peil door naar congressen te gaan. Ze willen op professionele wijze tuinbouw bedrijven, met gebruik van moderne technieken. Caetshage is een erkend leerbedrijf en de stagiaires van Caetshage moeten later ook bij grotere bedrijven mee kunnen doen.

Toch lopen ze wel tegen grenzen aan, sommige nieuwe ontwikkelingen zijn (voorlopig) nog onbetaalbaar op deze kleine schaal.

 

Caetshage is geen echt gemengd bedrijf, maar tuinbouw met een beetje beesten. Op deze manier eten er 300 families van, bij een gemengd bedrijf op deze schaal zouden dat er maar 50 zijn!